הכשרות, סיורים
וסדנאות לכשירות תרבותית

אנו מאמינים כי החיים בחברה רב-תרבותית דורשים מיומנויות של כשירות תרבותית – היכולת לפעול במצבים בין-תרבותיים באופן אפקטיבי, בהתאם למאפיינים ולצרכים החברתיים והתרבותיים השונים של בני השיח, באופן מכבד והולם.

ארגונים רבים בישראל מעסיקים צוות מקצועי מרקע תרבותי וחברתי מגוון, ומשרתים קהלי יעד שונים. ארגונים אלו מתמודדים עם דילמות מורכבות הנובעות מפערים בין-תרבותיים בין האנשים וקבוצות האוכלוסייה השונות, אשר משפיעות על האפקטיביות של העבודה – הן בתוך הצוות והן מול הלקוחות ומקבלי השירות.

הכשרות לכשירות תרבותית מפתחות ומעניקות את הכלים הנחוצים לפרט ולארגון לספק שירות מותאם, מונגש והולם תרבותית לקהל, שמגיע עם צרכים לשוניים, דתיים ותרבותיים שונים. הסדנאות משלבות ידע תיאורטי וניסיון מעשי, המשגה מקצועית והתאמה לעולם הארגוני.

עמותת מבט מפעילה שלושה סוגים של הדרכות רב-תרבותיות

הכשרות כשירות תרבותית לארגונים

סדנאות לפיתוח מיומנויות וכשירות תרבותית לעובדים בארגונים המתמודדים עם אתגרים בין-תרבותיים, בתוך הארגון או מול קהל מקבלי שירות מגוון. ההכשרות מותאמות למטרות וצורכי הארגון, ועשויות לכלול שילוב של סדנאות כיתה, סיורים וסדנאות שטח.

מבט מובילה ומנחה הכשרות לכשירות תרבותית במסגרת תוכנית "תקווה ישראלית באקדמיה" של בית הנשיא, עבור סגל אקדמי ומנהלים באוניברסיטת ובמכללות, ובארגונים חינוכיים ועסקיים נוספים.

סיורים רב-תרבותיים ברחבי הארץ

סיורים וטיולים חווייתיים בישובים ובאזורים מגוונים. הסיורים כוללים מפגשים עם פעילים חברתיים ועם ארגונים חברתיים ועסקיים, המתמודדים עם אתגרים רב-תרבותיים, ומציגים מודלים למנהיגות קהילתית, שילוב תעסוקתי והובלה של שינוי חברתי. המשתתפים פוגשים את העדות, הדתות והקהילות המרכיבות את הפסיפס הרב-תרבותי של החברה הישראלית, ומפתחים הבנה של הקשרים ויחסי הגומלין במרחב המשותף.

סדנאות למידה התנסותית ואתגרית לצוותים

למידה אתגרית ABC – Adventure Based Counseling (מוכרת גם בשם Outdoor Training- ODT) הינה תחום של למידה התנסותית המשמשת כלי אפקטיבי ללמידה ופיתוח ארגוני, לבניית צוות והכשרת מנהלים. בהקשר הרב-תרבותי, הלמידה ההתנסותית מאפשרת חוויות הצלחה משותפות, למידה בלתי-אמצעית המגשרת על פערי תרבות ושפה, ועיבוד רפלקטיבי ממוקד במטרות ונושאים מותאמים לצרכי הארגון. מבט מעבירה סדנאות אלה לצוותים ולמנהלים, כדי לשפר את איכות שיתוף הפעולה בארגון, וכדי להעניק למנהלים כלים חדשים להניע את העובדים לעבודה אפקטיבית ואווירה ארגונית בריאה.

הכשרת מובילי קהילה רב תרבותית

הכשרת מובילי קהילה רב תרבותית Multi-cultural Community Leadership Training קהילת מבט פועלת לפיתוח שיח קהילתי בין תרבותי, המזמן אפשרויות למפגשים ושיח בין משתתפים וחברים ערבים ויהודים, סטודנטים ובוגרי תכניות הדיאלוג של מבט.

למידע נוסף על תוכניות הכשירות התרבותית