תכניות דיאלוג לסטודנטים

אנו חיים באחת החברות המגוונות ביותר בעולם ויש לנו הזדמנות לקיים מפגש משמעותי וחיובי עם 'האחר' – אנשים מחוץ למעגל התרבותי, הדתי והאתני שלנו. במבט פיתחנו תכניות דיאלוג תהליכיות, לפיתוח והקניית כלים לחיים ועבודה במרחב הרב-תרבותי, לצד למפגש משמעותי, חיובי ומעשיר עם 'האחר'.

השתתפות בתכניות שלנו תקנה לכם הזדמנות למפגש משמעותי דרך המתמודדות עם אתגר השיח הבין-תרבותי ב-3 רמות

פיתוח מודעות וכשירות תרבותית ברמה האישית

שיח קבוצתי בין-תרבותי

עשייה משותפת ומנהיגות קהילתית

תכניות הדיאלוג בנויות על פי מודל תהליכי, החל מבניית הקבוצה ופיתוח יחסי אמון ותקשורת חיובית, דרך למידה של הזהות האישית והתרבותית, ועד התמודדות עם הקונפליקטים הבין-תרבותים, ולמידה של אסטרטגיות לניהול קונפליקטים. המודל התהליכי מאפשר התמודדות עם השיח המאתגר, הכלה של המורכבות, והפיכה של השונות ממקור של קונפליקטים למקור ליצירה ועשייה קהילתית משותפת.

אנו מפעילים תוכניות תהליכיות לסטודנטים במספר שותפויות במוסדות להשכלה גבוהה. המכללות והאוניברסיטאות מהוות מיקרו קוסמוס של החברה הישראלית – הן מכילות את כל המגוון הבין-תרבותי, האתני והדתי, אך סובלות גם הן מתופעות של דעות קדומות והפרדה, במיוחד בין סטודנטים יהודים וערבים. עבור רוב הסטודנטים, הקמפוס האקדמי מהווה את ההזדמנות הראשונה – ולעתים היחידה – למפגש עם 'האחר' על בסיס שווה ומתמשך. אך עם זאת, לסטודנטים יש מעט הזדמנויות למפגש משמעותי עם עמיתים מקבוצות שונות, וחשוב יותר – מעט הזדמנויות לפתח את הכלים לעשות זאת בדרך חיובית של הבנה וכבוד הדדיים.

בשנים הקרובות אנו מקווים להרחיב את התכניות התהליכיות מעבר לקמפוס האקדמי, למסגרות נוספות בעלי רמות גיוון גבוהות, כגון ארגוני בריאות, קבוצות ספורט ועוד.

שותפינו המרכזיים כיום

שותפות בת 15 שנים, ובמרכזה התכנית למנהיגות קהילתית יהודית ערבית – תכנית מנהיגות דו-שנתית ל-כ-50 סטודנטים מדי שנה. כתכנית הכשרה אקדמית, בהיקף של 4 נ"ז, הסטודנטים משתתפים בסדנאות תהליכיות, מתנדבים בפרויקטים רב-תרבותיים ומשתפים בתכנית מבט. 

פעילות משולבת במספר זירות – קורס 'החברה הישראלית', במודל חדשני הכולל הרצאות פרונטליות לצד סדנאות דיאלוג; סדנאות תהליכיות שנתיות לסטודנטים במעונות הסטודנטים ובקמפוס, וסדנאות כשירות תרבותית לסגל המנהלי במכללה.

סדנאות דיאלוג תהליכיות בשיתוף היחידה לקידום הסטודנטים הערבים במכללה, במסגרת תכנית הועדה לתכנון ולתקצוב  להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה לסטודנטים בני מיעוטים.

לוגו שותפים מבט בן גוריון לאורך

תכניות מפגש ודיאלוג לסטודנטים ערבים ויהודים, תכניות מפגש חרדי-חילוני, ותכנית מקומית להכשרת מובילי קהילה רב תרבותית.  פעילות מבט באוניברסיטת בן גוריון, בבאר שבע ובקהילות הנגב בתמיכת הפדרציה היהודית של מטרו ווסט בניו ג'רסי

תכניות בשותפות היחידה למעורבות חברתית -קבוצות מפגש ודיאלוג לסטודנטים ערבים ויהודים, וקבוצות לסטודנטים חרדים, דתיים וחילונים, בשיתוף מיזם פלוגתא