Read more about the article ניוזלטר מבט – אביב תשפ"ג
כי להיות חופשי אין משמעו רק להשליך את הכבלים של עצמך, אלא לחיות בדרך מכבדת ומגדילה את החופש של האחר - נלסון מנדלה

ניוזלטר מבט – אביב תשפ"ג

בימים אלו של אביב בהם חלים מועדי הרמדאן, הפסח, הפסחא ונבי שועייב, אנו בוחרים לציין את החגים והמועדים כהזדמנות להיכרות ואחווה. במיוחד בימים אלו, אנו מזמינים להצטרף למפגשים מקרבים וללמידה משותפת, כנגד כוחות הפירוד המנסים לזרוע פחד ולתלות את האשם בתרבות ובזהות של האחר.

להמשך קריאהניוזלטר מבט – אביב תשפ"ג