Read more about the article משלחת בוגרים חיפה – המבורג 2022
צילום משלחת בוגרי מבט להמבורג 2022

משלחת בוגרים חיפה – המבורג 2022

11 סטודנטים ערבים ויהודים, יצאנו למשלחת בגרמניה לפגוש 11 גרמנים עם שורשים בגרמניה, טורקיה, אפגניסטן, טוגו, ועוד.. אולי זה נשמע כמו התחלה של בדיחה אבל זה קרה במציאות הקיץ. זוהי משלחת הבוגרים הראשונה שאנחנו מוציאים אחרי הקורונה – קבוצה של בוגרי תוכניות מבט שמצטרפים לנבחרת הזו על מנת להמשיך וללמוד על אתגרי הרב-תרבותיות - לפגוש תרבויות שונות ולדון בנושאים של רב תרבותיות, זהויות, הגירה ופליטים, מתוך המפגש עם האתגרים הבין תרבותיים בגרמניה ובארץ, ובד בבד לאפשר לסטודנטים מקום לדיאלוג ושיח סביב הקונפליקטים והסכסוך.

להמשך קריאהמשלחת בוגרים חיפה – המבורג 2022