"נא להוציא פלאפונים" או – מה הקשר בין המסך הקטן, הזהות האישית והחברה הישראלית?

ד"ר אורית פישר-שלם, המלמדת את קורס 'החברה הישראלית' במסלול 'חינוך וקהילה' במכללת כנרת, ניצבת בפני אתגר אקדמי וחינוכי אמיתי, בהוראה של הקורס לקבוצה של כ-70 סטודנטים, יהודים וערבים: איך ניתן לקיים שיח משמעותי, עמוק ומכבד, בקבוצה כה גדולה ומגוונת? ואיך ניתן לפתח את הרלוונטיות של הנושא האקדמי לעולם החברתי של הסטודנטים?

ההחלטה האמיצה של אורית היתה לשלב בקורס האקדמי מפגשים סדנאיים, שיאפשרו לפתח את השיח החשוב הזה, בחלוקה של הקורס לקבוצות קטנות ומעורבות, שבהן ניתן יהיה לדבר ולשמוע את כולם. אנחנו במבט שמחנו להזדמנות להיות שותפים לאתגר, וכך התייצבנו במכללת כנרת, עם צוות מנחות ומנחים מגוון לא פחות, למפגש הראשון במסגרת זו, כחלק מן העבודה המשותפת שלנו לפיתוח השיח הרב-תרבותי במכללה, המתאפשרת בסיוע שגרירות ארה"ב בארץ.

פתחנו את המפגש בקבוצות הקטנות בהעמקת ההיכרות הבינאישית – למרות ההזדמנות הייחודית ללמוד בסביבה רב-תרבותית, ועם כל המכוונות והגישה החינוכית-קהילתית של המסלול הייחודי, עוד יש המון מה להכיר בין הסטודנטים, והרבה מה ללמוד מן המפגש.

השאלה המרכזית של המפגש היתה להבין את הקשר שבין הזהות התרבותית והאישית לבין הנושאים של החברה הישראלית. איך הזהות האישית של כל אחד מאיתנו מובנית על ידי מעגלי הזהות והשייכות שלנו? ואיפה הם משתלבים בשיח הרב תרבותי שמסביב?

'מנטימטר' הוא אפליקציה המאפשרת לשאול שאלות אינטראקטיביות לקבוצה, לענות באמצעות הטלפונים הניידים, ולראות את התשובות על המסך הגדול. כאן לדוגמא שאלנו פשוט 'מה הן הזהויות שלך?'. כל אחת ואחד מן הסטודנטים יכול היה לכתוב 5 כותרות של זהות, מבין הקלפים שעל הרצפה או כותרות אישיות נוספות, שהצטרפו לענן התגיות הגדל ונבנה על המסך. זהויות שנכתבו על ידי הרבה משתתפות מופיעות בגדול, וכך ניתן לראות – איזה זהויות שציינתי משותפות לרבים? ומהן הגדרות הזהות היותר ייחודיות או פרטיות?

מה הן הזהויות שלי? עכשיו על המסך הגדול

בהמשך, ניסינו למפות את מעגלי הזהות והשייכות שלנו – מהם המעגלים החברתיים שמהם אנחנו מושפעים, ושמבנים את הזהות האישית והתרבותית שלנו? ביקשנו מן הסטודנטיות והסטודנטים לשרטט את תרשים המעגלים שלהם, לשתף אותם בקבוצות קטנות, וכך ללמוד על עצמם וגם על חבריהם ללימודים. למתקדמים, הצענו להוסיף גם סמלים – חפצים, גיבורים וטקסים – שמאפיינים את המעגלים השונים, ומייצגים את הערכים השונים שבליבה של כל קבוצה תרבותית.

מדברים על מעגלי זהות במעגלים

במהרה גילינו, שאותם המאפיינים המגדירים את הזהויות האישיות שלנו הם גם המאפיינים של צירי הפערים בחברה הישראלית. כך לדוגמא, ההגדרה העצמית של חלק מן הסטודנטים הערביים כפלסטינים עוררה התנגדות אצל חלק מן הסטודנטים היהודים, אבל במסגרת הסדנאית ניתן היה לדבר גם על כך, ולהדגים כיצד לנהל גם שיח טעון באופן מכובד ומכבד.

מתרגלים חשיפת זהות נפיצה במרחב בטוח ומאפשר

ההזדמנות לשיח בינאישי היא לכאורה כל כך בסיסית, ועם זאת כל כך משמעותית – יש דברים שפשוט לא קורים במסגרת האקדמית של הקבוצה הרחבה, וקורים בפשטות כאשר מאפשרים אותם במסגרת מונחית ומאפשרת. הסטודנטיות והסטודנטים שמחו להזדמנות לדבר, ללמוד על עצמם ועל האחרים, ואנחנו שמחנו לזכות לאפשר את זה ולהיות שותפים לתהליך החשוב הזה.

—-

תכניות מבט במכללת כנרת מתאפשרות בתמיכת שגרירות ארה"ב. מקווים להמשיך ולעדכן על המשך התהליך בקרוב.