קבוצת דיאלוג בבן גוריון

קבוצת דיאלוג באוניברסיטת בן גוריון

אוניברסיטת בן גוריון בנגב היא אחד הקמפוסים המגוונים והמעניינים ביותר בארץ, בו נפגשים סטודנטים ערבים ויהודים, מן החברה הערבית בצפון ומן החברה הבדואית בנגב, ומכל קצוות החברה הישראלית.

השנה חזרנו לפעול בבן גוריון, אחרי שתי שנות-קורונה שבהם לא הצלחנו לקיים פעילות בבאר שבע ובנגב, בתמיכתה של הפדרציה היהודית של מטרו ווסט המתעניינת במיוחד באתגרים החברתיים והבין-תרבותיים במרחב המשותף בדרום.

בסמסטר הסתיו הובלנו קבוצה של סטודנטים ערבים ויהודים אשר שילבו מפגשי שיח ודיאלוג עם התנדבות בבית הספר הדו-לשוני הגר בבאר שבע, בשותפות עם מרכז רכטר. במפגשי השיח עסקנו בנושאים של זהות ודילמות בין-תרבותיות של הסטודנטים עצמם, ובהתנדבות בבית הספר הייתה לסטודנטים הזדמנות 'להעביר את זה הלאה' בעבודה עם התלמידים. הסטודנטים נפגשו בפעם הראשונה עם המודל של חינוך דו-לשוני והתרשמו מן הסביבה המכילה והשוויונית בבית הספר, ואילו לתלמידים הייתה הזדמנות לפגוש מודל ותמונת עתיד חיובית של סטודנטים ערבים ויהודים הפועלים ביחד.

עם פתיחת סמסטר האביב פותחים שתי קבוצות נוספות – קבוצת מפגש ושיח חרדי-חילוני, וקבוצת בוגרים ופעילים חברתיים בקמפוס. בקבוצת המפגש החרדי-חילוני ייפגשו סטודנטים חילונים, מסורתיים ודתיים עם שכנים וצעירים חרדים שאינם לומדים באקדמיה, להיכרות, למידה משותפת ושיח על האתגרים של הפלורליזם היהודי בחברה הישראלית בכלל ובעיר באר שבע בפרט.

ואילו קבוצת הבוגרים והפעילים החברתיים יתמקדו בעשייה חברתית בקמפוס ובקהילה – יוזמה והובלה של אירועים משותפים ומיזמים חדשים בקהילה. בין הרעיונות – סיורים רב תרבותיים בעיר באר שבע ובחברה הבדואית, אירועים משותפים סביב חגי האביב, הרמדאן ופסח, ועוד.

תודה לשותפינו בדיקנט הסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון, במרכז רכטר לארכיטקטורה, בקהילה החרדית בבאר שבע ובפדרציית מטרו ווסט, על השותפות, הלמידה והעשייה המשותפת. אנחנו מקווים להמשיך ולעדכן על הפעילות המתחדשת, להזמין להזדמנויות מפגש ולמידה ולאירועים מעניינים במרחב המשותף בדרום.

פעילות קהילת מבט מתאפשרת תודות לתמיכת ידידינו בשגרירות ארה"ב, קרן איצקוביץ' וקהילת פורטלנד.