מבט בין תרבותי - סיכום 2021

מבט בין תרבותי – סיכום שנתי 2022

שנת 2022, הייתה זו שחזרנו לפעילות מלאה במפגשים, לאחר שנתיים של קורונה, הייתה גם שנת שיא בהיקף ומגוון הפעילות של עמותת מבט.

בסיכום השנתי נשמח לשתף אתכם בקצרה בעשייה שלנו לאורך השנה, באירועים ובאתגרים המרכזיים, וקצת מחשבות לעתיד.

The year 2022, was the year we returned to full activity in meetings, after two years of Corona, was also a record year in the scope and variety of activity of the Mbat association.

In the annual summary, we will be happy to share with you briefly our activities throughout the year, the main events and challenges, and some thoughts for the future.

Mabat 2022 report by ליאור שורר