שולחנות עגולים בחיפה - כאן מדברים

שייך לפרוייקט: 

בשבוע הפתיחה של שנת הלימודים, הנהלת אוניברסיטת חיפה, בהנהגת הנשיא, יזמה בפעם הראשונה פעילות של שולחנות שיח, על מנת לאפשר לכל הקהילה האקדמית – מרצים, תלמידים והנהלה – לבטא את תחושותיהם לגבי האירועים האלימים שהתרחשו לאחרונה במדינה. מנחי מבט , לצד מנחים נוספים, הובילו את הנחיית השיחות, שהתקיימו במשך יומיים.
 
במעגלי השיח עלו פחדים וחששות,  לצד שאלות כיצד ניתן לבסס אוירה אחרת, חיובית, באוניברסיטת חיפה. הנשיא הזכיר שהשנה לא קיבל בראש השנה את הברכות המסורתיות על "שנת שלום", אולי כיון שאיש כבר אינו מאמין באפשרות של שלום... על רקע היחסים המורכבים ומשבר באמון בין הסטודנטים הערבים לאגודת הסטודנטים והנהלת האוניברסיטה, נשאלו שאלות נוקבות לגבי מידת המעורבות והייצוג של הסטודנטים הערבים באגודת הסטודנטים. ענת שובל, מנחה במבט, מסכמת את הלך הרוחות: "השינוי כפי הנראה לא יבוא מהממשלה אלא מהעם... השינוי יבוא מאיתנו, אנחנו צריכים להוביל חלום אחר, כדי לשנות את פני המציאות".

אנו ממשיכים את פעילותנו בתכנית 'מנהיגות קהילתית יהודית ערבית' באוניברסיטת חיפה זו השנה השישית. 3 הקבוצות אשר תפעלנה השנה כוללות סטודנטים הפועלים במרכזים הקהילתיים בשכונות המעורבות של חיפה, סטודנטים המתגוררים ופועלים במעונות הסטודנטים, וקבוצת סטודנטים בוגרי התכנית בשנת הפעילות השנייה. אנו עדיין נמצאים בתהליך גיוס פעיל של סטודנטים לתוכנית המלגות, המשלבת התנדבות ופעילות חברתית באוניברסיטה ובקהילה, קורס אקדמי ייחודי ומפגשים התנסותיים חוויתיים.

בהמשך ליוזמה "בחיפה לא מפחדים, מדברים"  מתוכנן אירוע חתימה ואישרור של מסמך האמנה שגובש בשנה הקודמת, שיאפשר המשך פיתוח השיח הציבורי הרב תרבותי בקמפוס בשנת הלימודים תשע"ו. בין סעיפי האמנה הקוראים לפלורליזם , כבוד הדדי ואפס סובלנות לאלימות,  בולטת הקריאה להתגייסות משותפת לקידום ענייני המיעוט הערבי באוניברסיטה בתחום השפה, התרבות וחיי החברה.
 
אחת הדרכים לקדם שוויון בישראל ויחס חיובי כלפי התרבות הערבית, היא דרך שינוי היחס לשפה. על אף הייצוג המכובד של תלמידים ערבים באוניברסיטה, הייצוג הערבי בסגל כמעט אפסי לאורך השנים, רק כנסים ספורים התקיימו בשפה הערבית , אין שילוט בערבית ולא דואגים לתרגום ערבי ראוי באתר האינטרנט.  

באותו הקשר, כדאי לקרוא דו"ח שהכינו עמותת סיכוי ומרכז דירסאת אודות השפה הערבית באוניברסיטאות. על סמך המחקר הנ"ל, עמותת סיכוי לקידום שוויון אזרחי,  מרכז דיראסאת ומכון ון ליר בירושלים, מקדמות פרויקט העוסק בקידום נוכחות של השפה והתרבות הערבית במרחב הפיזי והאינטרנטי (שילוט, מידע) בקמפוסים,  הוספה משמעותית של מספר חברי הסגל האקדמי והמנהלי, וקיום כנסים  וקורסים בערבית. הפרויקט הנוכחי יסתיים בסוף שנה אקדמית זו, עם כוונה ליצור מודעות ומומנטום להמשך והרחבה של הישגיו, בכוחות עצמאיים של האוניברסיטאות השונות.

שתף