"בחיפה לא מפחדים, מדברים"

שייך לפרוייקט: 

המציאות הישראלית אינה מעודדת הבנה ודיאלוג בין הקבוצות השונות ונמצאת במגמה של הקצנה. הפער בתקשורת בין סטודנטים ערבים ויהודים בקמפוס מותיר חלל המתמלא בסטיגמות ודימויים וכוחות קיצוניים שמעונינים בהתלהטות הרוחות.

על רקע זה, קיימת רגישות רבה סביב נושא הייצוג (או העדר ייצוג) של הסטודנטים הערבים בקמפוס באוניברסיטת חיפה בכלל ובאגודת הסטודנטים בפרט. שלושה מארבעת התאים הערביים באוניברסיטה, אף החרימו את הבחירות  האחרונות בטענה כי הן אינן משקפות הליך דמוקרטי אמיתי ואינן מייצגות את רצון הסטודנטים באוניברסיטה בפועל. המחרימים מפנים טענות קשות נגד שיטת הבחירות לאגודה, שלדבריהם מוטה באופן שיטתי על מנת למנוע ייצוג הולם של הסטודנטים הערבים.

אסי גרברז, סטודנט ללימודי מזרח תיכון והיסטוריה של עם ישראל, מהתא המוביל "סטודנטים פלוס",מסביר: "יש מיעוט משמעותי שלא מקבל ביטוי, יש תסכול וכעס ואלה גורמים לזרמים תת-קרקעיים שעושים את הקמפוס למקום לא נעים...התקנון של הפעילות הציבורית מאד מגביל, ויש תחושה שאין שיח פוליטי או דרך לניהול אי הסכמות..." בתוך מציאות רגישה זו, יזם אסי סדרה של מפגשים במסגרת תהליך של פורום דיאלוג בין תרבותי, ובהנחיית מנחי עמותת מבט. הפרויקט , אותו הובילו סטודנטים, בתמיכת דיקאן הסטודנטים פרופ' חנן אלכסנדר, ראש המרכז הערבי יהודי פרופ' ראסם חמייסי ויו"ר אגודת הסטודנטים, כלל תוכנית תהליכית קצרה של 4 מפגשים ואפשרה שיח מכיל ומשתף, ובניית "כללי משחק" חדשים.
 
התוצר של סדרת המפגשים הוא נייר עמדה - "בחיפה לא מפחדים, מדברים", המהווה מתווה להמשך ליווי השיח הציבורי והרב תרבותי בקמפוס בשנת הלימודים תשע"ו. בין סעיפי האמנה, נאמר ש "המרחב הציבורי באוניברסיטת חיפה יתנהל לאור ערכי כבוד הדדי, פלורליזם, שוויון והשתתפות פעילה... קהילת הסטודנטים ואוניברסיטת חיפה תנהגנה באפס סובלנות כלפי התבטאויות אלימות ו/או פוגעניות מצד כל סטודנט." כמו כן, האמנה מצהירה על "התגייסות משותפת לקידום ענייני המיעוט הערבי באוניברסיטה בתחום השפה, התרבות וחיי החברה".
 
ומה אומרים על כך הסטודנטים? האם לאמנה תהיה השפעה? ל., סטודנטית ערביה, מציינת כי "בכל יום ד' יש בקמפוס מופע עם DJ  אבל אף פעם לא היה זמר ערבי...אני מקווה שזה ישתנה". אסי מביע אופטימיות: "האמנה אושרה באגודת הסטודנטים ויצרנו תשתית של אמון ושיתוף פעולה. הדרך ארוכה, אבל אני מקווה שנצליח להביא שינויים".

כתבה: רחל גוטליב

תגיות:

שתף