פרוייקטים

עמותת מבט מפתחת ומפעילה תכניות למידה התנסותית תהליכיות, המבוססות על רצף משמעותי של מפגשים בין משתתפים מרקע תרבותי מגוון.
קהל היעד של מבט כולל סטודנטים, מורים, תלמידים ומתנדבים. עד כה השתתפו בסדנאות מבט יותר מ-600 משתתפים בכ-45 קבוצות.
כיום אנו מתמקדים בעבודה עם סטודנטים, במטרה להרחיב ולהעמיק את הפעילות במספר קמפוסים נבחרים ולהשפיע על השיח הבין-תרבותי בקמפוס ובקהילה. תכניות מבט מוכרות כקורס אקדמי או כפעילות מעורבות חברתית המקנה אקרדיטציה, וכמסגרות הכשרה לתכניות מנהיגות ומחויבות קהילתית.

פעילות עמותת מבט באוניברסיטת חיפה

עמותת מבט פועלת באוניברסיטת חיפה מזה שבע שנים, במספר שותפויות ופרויקטים. שותפינו המרכזיים באוניברסיטה הם היחידה למעורבות חברתית בדיקנאט הסטודנטים, המכון היהודי ערבי, וביה"ס לאמנות. בשנים שעברו התקיימו באוניברסיטה כ-20 קבוצות של מבט, בהשתתפות למעלה מ-280 סטודנטים.

השנה פועלות במסגרת הפרויקט 3 קבוצות – קבוצת סטודנטים חדשים, אשר הצטרפו לתכנית השנה, קבוצה של סטודנטים ותיקים אשר השתתפו בתכנית בשנה שעברה ומשתתפים השנה בקבוצת המשך, העוסקת בתכנים מתקדמים של הנחיה ומנהיגות בין תרבותית, וכן קבוצה של סטודנטים דיירי מעונות הסטודנטים בקמפוס, אשר יפעלו ויתנדבו במסגרת פעילות תרבות שותפות בקמפוס עצמו.
בשותפות עם ביה"ס לאמנות מתקיימת זו השנה השלישית סדנת 'צילום אמנות ושיח בחברה רב תרבותית' המכוונת לתלמידי ביה"ס לאמנות.
 
About the project - Haifa University

עמותת מבט פועלת במכללת בית ברל החל משנה"ל תשע"א, בשיתוף הדיקאנט ואגודת הסטודנטים, כמסגרת ייחודית למפגש בין הסטודנטים הלומדים בבתי הספר השונים במכללה – ביה"ס לחינוך, המכון להכשרת מורים ערביים, ביה"ס לחברה וממשל והמדרשה לאומנות. הסטודנטים המשתתפים בתכנית זוכים לנקודות זכות אקדמיות, במסגרת תכנית המעורבות החברתית של הדיקאנט.
בשנה"ל תשע"א פעלה במכללה קבוצת פיילוט ראשונה, בשנה"ל תשע"ב – שתי קבוצות, בתשע"ג- 3 קבוצות, ומאז פועלות מדי שנה ארבע קבוצות פעילות, כולל קבוצת בוגרים אשר מפיקה ומפעילה אירועים רב-תרבותיים לכלל הסטודנטים במכללה.
About the project - Beit Berl Academic College

עמותת מבט החלה לפעול במכללת עמק יזרעאל בשנה"ל תשע"ב, במסגרת תכניות היחידה למעורבות חברתית בדיקנאט הסטודנטים ובשותפות עם בית הלל במכללה. תכנית 'פאזל יזרעאלי' מזכה את הסטודנטים המשתתפים בנקודת זכות אקדמית, במקום קורס בחירה במסלול לימודיהם, ע"פ נהלי המכללה.
בשנה"ל תשע"ד צפויות לפעול שתי קבוצות חדשות, אחת בקמפוס והשנייה במעונות הסטודנטים, אשר ימשיכו וירחיבו את המסורת של התכנית, וישתפו פעולה באירועי תרבות משותפים.
About the project - Jezreel Valley Academic College

פרוייקטים מן העבר

עמותת מבט פועלת במכללת כנרת החל משנה"ל תשס"ט. משתתפי התכנית זוכים  לאקרדיטציה של 2 נ"ז אקדמיות עבור השתתפות בתוכנית מעורבות חברתית. שיתוף הפעולה עם המכללה הצטיין בראיה אסטרטגית משותפת, במטרה להרחיב את מספר המשתתפים, לבצע פרויקטים משמעותיים בקמפוס ובקהילה, ולהשפיע על השיח הבין-תרבותי בקמפוס.
בשנה"ל תשע"ד אנו חוזרים לפעול במכללה, בשילוב הפרויקט להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה של הות"ת. מתוכננות שתי קבוצות פעילות בקמפוס, אשר ישלבו עשייה חברתית והפקה של אירועי תרבות לכלל הסטודנטים במכללה. Academic College Kinneret in the Jordan Valley  - About the project

שתף